SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA

Saznajte više o kompaniji VIR SISTEM

VIR SISTEM doo osnovan je 2005. godine. Sedište firme je u Beogradu

Zvaničani smo partneri i distributeri nemačkih firmi Viking Corporation → Viking Group → Viking SupplyNet → Minimax Viking Group za opremu za gašenje požara, D+H Mechatronic AG za opremu za odimljavanje i prirodnu ventilaciju za tržište Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije.

Takođe, našem trištu, činimo dostupnim i različite tipove pumpi, kao što su protivpožarne pumpe, pumpe za odvodnjavanje, navodnjavanje i naftu i gas.

Delatnost kompanije VIR SISTEM

Protivpožarni inženjering, projektovanje,
ugradnja, servis, uvoz i prodaja:
 • Stabilnih instalacija za gašenje požara,
 • Sistema za detekciju i dojavu požara,
 • Sistema za odimljavanje u slučaju požara,
 • Sistema za prirodnu ventilaciju objekata,
 • Pumpi za vodu (protivpožarne pumpe, pumpe
 • za odvodnjavanje, navodnjavanje, gas i naftu).

Usluge kompanije VIR SISTEM

Protivpožarni inženjering, projektovanje,
ugradnja, servis, uvoz i prodaja:
 • Projektovanje sistema za gašenje požara,
 • Projektovanje sistema za odimljavanje,
 • Izvođenje radova – montaža navedenih sistema i opreme,
 • Servis navedenih sistema i opreme,
 • Uvoz, i
 • Prodaja.

Posedujemo Sertifikat ISO 9001:2008 i SRPS ISO 9001:2008 izdat od ISOQAR:

Imamo 6 stalno zaposlenih, od toga 3 inženjera sa licencama. Stalni kapaciteti: 5 dipl.inženjera i 15 montera – servisera. Zaposleni su obučeni za projektovanje, ugradnju i servis.

Posedujemo softvere za:

 • - Projektovanje (izvođenje hidrauličkih proračuna) za sve vrste stabilnih instalacija za gašenje požara (sprinkler, CO2, inertni gasovi, FM200, Novek 1230)
 • - Proračun odgovarajućih elektropokretača (motora) za otvaranje krovnih lanterni i prozora

Svi softveri imaju VdS i FM odobrenje
I sve to, ako tako želite, po sistemu ključ u ruke.

SISTEMi za dojavu požara
Specijalno dizajnirane aplikacije za rano
otkrivanje i gašenje požara u svim
privrednim oblastima.

SISTEMi za gašenje požara
Stabilne i mobilne instalacije za gašenje
požara, sprinkler instalacije, drenčer i
sistemi sa čistim agensima.

SISTEMi za odimljavanje
Odstranjivanje toplote i dima iz objekta koji
se nalazi u požaru, naglašavajući pri tom
zaštitu ljudskih života i vlasništva.

sistemi za prirodnu ventilaciju
Regulacija sobnih uslova i prilagođavanje
individualnim potrebama od ručne do
potpuno automatizovane ventilacije.