NOVOSTI

Novosti

10.05.2018.

NOVE REFERENCE 1/2018

VIR SISTEM DOO  je samostalno ili u saradnji sa svojim poslovnim partnerima ugradio sisteme i opremu za gašenje požara, automatsku dojavu požara i odvođenje dima i toplote u slučaju požara (odimljavanje):

 

Stabilini sistemi za gašenje požara GASOVIMA:

A.      NOVEC 1230

-          Norma grupa jugoistočna Evropa d.o.o., Subotica;

-          TELENOR d.o.o., Beograd;

-          SMATSA, Beograd;

-          NLB Banka a.d. Podgorica, Crna Gora.

B.      FM 200

-          Scala green d.o.o.

C.      CO2

-       MEI TA Evropa d.o.o, Barič Obrenovac;

-       Naftna industrija Srbije a.d., Novi Sad - Objekat Velebit Kanjiža;

-       NLB Banka a.d. Podgorica, Crna Gora;

-       MATALAC d.o.o., Gornji Milanovac.

 

Stabilini sistemi za gašenje požara PENOM:

A.      PENA

-          LAFARGE Beočinska fabrika cementa, Beočin.

 

Stabilini sistemi za gašenje požara VODOM:

A.      DRENČER

-          Milan Blagojević Namenska, Lučani – više objekata.

B.      SPRIKLER

-          REAL KNITING d.o.o., Gajdobra;

-          Prekršajni sud Pančevo, Pančevo;

-          LAFARGE Beočinska fabrika cementa, Beočin;

-          Fresenius medical care d.o.o., Vršac.

 

Sistemi za AUTOMATSKO OTKRIVANJE I DOJAVU POŽARA :

-          Fabrika duvana Philip Morris a.d., Niš;

-         NLB Banka a.d. Podgorica, Crna Gora;

-          MB Trans d.o.o., Novi Slankamen;

-          REAL KNITING d.o.o., Gajdobra;

-          LAFARGE Beočinska fabrika cementa, Beočin;

-          Fabrika kartona Umka, Umka

 

Sistemi za odvođenje DIMA I TOPLOTE (ODIMLJAVANJE) :

-          Hotel Majdan, Beograd

Galerija

Ostale novosti

01.01.2019.

NOVE REFERENCE 2/2018

VIR SISTEM DOO  je samostalno

27.02.2017.

Dobijeno Rešenje za projektovanje i izvođenje stabilnih sistema za dojavu požara

VIR SISTEM doo dobio je od Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, Rešenje broj 09-217-1508/16 od 30.12.2016. za obavljanje poslova projektovanja posebnih sistema i mera zaštite od požara, odnosno za poslove PROJEKTOVANJA I IZVOĐENJA STABILNIH SI

20.06.2016.

DOBIJEN EXCELLENT SERTIFIKAT

Po izboru Privredne komore Srbije i bonitetne kuće Coface, privredno društvo VIR SISTEM doo je svrstano u grupu uspešnih i pouzdanih preduzeća.   Kreditna kuća Coface izvršila je evaluaciju i na osnovu pozitivnih rezultata VI

24.04.2016.

POSETA SAJMU PROTIVPOŽARNE TEHNIKE U ASPENU

Posetili smo Sajam protivpožarne tehnike u Aspenu, Republika Austrija, u periodu od 13.04.2016. do 15.04.2016. godine.   Organizator Sajma bio je naš dugogodišnji austrijski partne

09.03.2016.

Sistem za gašenje CO2 u Galenika Fitofarmacija a.d. Zemun

Završili smo postavljanje stabilnog sistema za gašenje požara u fabrici Galenika Fitofarmacija a.d. Zemun.Izvršena je postavka instalacija i montaža sistema za gašenje požara CO2 sa svom kompletnom pratećom opemom i materijalom.Takođe, uspešno je i

01.03.2016.

Poseta fabrici SPP Pumps Limited – Velika Britanija

Krajem februara posetili smo fabriku SPP Pumps Limited.Imali smo uspešne i konstruktivne sastanke na kojima smo ugovorili dalju saradnju.Protivpožarne pumpe SPP Pumps smo već ugrađivali u fabrici Koteks Viscofan doo iz Novog Sada i fabrici Real Knitting doo iz Gajdobre

SISTEMi za dojavu požara
Specijalno dizajnirane aplikacije za rano
otkrivanje i gašenje požara u svim
privrednim oblastima.

SISTEMi za gašenje požara
Stabilne i mobilne instalacije za gašenje
požara, sprinkler instalacije, drenčer i
sistemi sa čistim agensima.

SISTEMi za odimljavanje
Odstranjivanje toplote i dima iz objekta koji
se nalazi u požaru, naglašavajući pri tom
zaštitu ljudskih života i vlasništva.

sistemi za prirodnu ventilaciju
Regulacija sobnih uslova i prilagođavanje
individualnim potrebama od ručne do
potpuno automatizovane ventilacije.