SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA

Stabilni SPARK sistem za GAŠENJE ISKRI u cevnim transporterima

Proizvodne idustrije koriste crevne transportere za prenos praškastih materija, sirovina i gotovih proizvoda sve do skladišnih bunkera. U cevima za transport dolazi do stvaranja varnica koje mogu biti transportovane do bunkera, gde izazvaju paljenje materijala i ozbiljne eksplozije skladišta. One, cevi rade po principu usisivača.

Na cevovodima za transport se postavljaju posebno dizajnirani sistemi za detekciju varnica i njihovo gašenje.

Minimax Spark sistem se sastoji od specijalno dizajniranih javljača koji se postavljaju na cevovode i vrše nadzor protoka materije, centrala koja vrši nadzor i elektromagnetnog ventila sa drenčer mlaznicom koji pušta vodu u transportni cevovod.

Kada javljač detektuje prolaz varnice kroz cevovod šalje impuls dojavnoj centrali koja automatski pušta vodu na drenčer mlaznicu u intervalu od max 0,2 sekunde.

Primena u:

  • drvnoj industrijia,
  • proizvodnji iverice,
  • mlinsko pekarskoj industiji i sl

SISTEM GAŠENJA ISKRI U PROCESIMA PROIZVODNJE IMA VdS I <FM> ODOBRENJE

SISTEMi za dojavu požara
Specijalno dizajnirane aplikacije za rano
otkrivanje i gašenje požara u svim
privrednim oblastima.

SISTEMi za gašenje požara
Stabilne i mobilne instalacije za gašenje
požara, sprinkler instalacije, drenčer i
sistemi sa čistim agensima.

SISTEMi za odimljavanje
Odstranjivanje toplote i dima iz objekta koji
se nalazi u požaru, naglašavajući pri tom
zaštitu ljudskih života i vlasništva.

sistemi za prirodnu ventilaciju
Regulacija sobnih uslova i prilagođavanje
individualnim potrebama od ručne do
potpuno automatizovane ventilacije.