SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA

Stabilni sistemi za gašenje požara vodom - DRENČER

Sistemi za gašenje vodom koji imaju otvorene mlaznice zovu se Deluge ili Drenčer sistemi.

Deluge-Drenčer je stabilni sistem za gašenje požara koji se se koristi za slučajeve kad je moguće širenje požara velikom brzinom, a s ciljem usporavanja širenja, lokalizacije i gašenja požara.

Koristi se za odvajanje dela prostora-sektora koji je zahvaćen požarom (vodena zavesa), takođe ima primenu u hlađenju rezervoara u naftnoj industriji za tečnosti koje imaju nisku temperaturu plamišta kao sto su motorni benzini, kao iza gašenje tih postrojenja. Mogu se koristiti i za apliciranje pene za gašenje.

Ovakvi sistemi se koriste dosta i u zaštiti u vojnoj industriji, u proizvodnji baruta i eksploziva S obzirom da na mlaznicama nema toplinski osjetljivog elementa, a u cevovodu je vazduh pod atmosferskim pritiskom, drenčer ventil se može aktivirati na različite načine.


Šema Drenčer instalacije

Deluge - Drenčer sistem koristi se i ima primenu:

 • za slučajeve kad je moguće širenje požara velikom brzinom,
  a s ciljem usporavanja širenja i gašenja požara,
 • za odvajanje dela prostora koji je zahvaćen požarom (vodena zavesa),
 • u hlađenju rezervoara u naftnoj industriji i gašenju
  požara u postrojenjima u kojima se proizvode motorni benzini,
 • za apliciranje pene za gašenje,
 • u vojnoj industriji, u proizvodnji baruta i eksploziva.
Različiti načini aktivacije drenčer ventila u zavisnosti kakav se prostor štiti:
 • Pneumatsko aktiviranje, ima pneumatski cevovod ispunjen vazduhom do određenog pritiska,
 • Hidrauličko aktiviranje, putem vode ili nekog drugog tečnog medijuma,
 • Električno aktiviranje preko impulsa sa dojave požara ili slično,
 • Ručno aktiviranje preko ventila za rasterećenje komore na drenčer ventilu.

Posle izdavanja signala za aktiviranje, bilo kojim od ova četiri načina dolazi do aktiviranja stanice i prolaska vode za gašenje

SISTEMi za dojavu požara
Specijalno dizajnirane aplikacije za rano
otkrivanje i gašenje požara u svim
privrednim oblastima.

SISTEMi za gašenje požara
Stabilne i mobilne instalacije za gašenje
požara, sprinkler instalacije, drenčer i
sistemi sa čistim agensima.

SISTEMi za odimljavanje
Odstranjivanje toplote i dima iz objekta koji
se nalazi u požaru, naglašavajući pri tom
zaštitu ljudskih života i vlasništva.

sistemi za prirodnu ventilaciju
Regulacija sobnih uslova i prilagođavanje
individualnim potrebama od ručne do
potpuno automatizovane ventilacije.